Türkçe
DHI, FUE ve Safir Fue Saç Ekimi Nedir? | 2022 Fiyatları?
Saç Ekimi Wednesday 23rd of February 2022

Saç ekimi teknikleri nelerdir? DHI, FUE ve Safir Saç ekimi nedir?

Hormon bozukluğu, mevsim geçişleri, başta demir olmak üzere önemli vitaminlerin eksikliği, aileden gelen genetik özellikler gibi birçok nedenden dolayı saçlar dökülebilir. Normal şartlarda yetişkin bireylerde günde 50 ila 100 arası dökülme normal kabul edilirken yoğun gözlenen saç dökülmeleri yukarıda sıralanan nedenlere işaret ediyor olabilir.

Sağlıklı saç telleri her 4-6 yıllık süreçlerde kendiliğinden dökülür, yerine yeni ve sağlıklı saçlar çıkar. Ayrıca kadın ve erkeklerde görülen saç dökülmelerinin sebepleri farklılık göstermektedir.

Kadınlarda; yoğun stres, hormon bozukluğu, fazlasıyla kullanılan kozmetik ürünler ve birtakım ilaçlar saç dökülmesine neden olmaktadır, ayrıca gebelik-doğum sonrası süreç ve menopozda da yoğun saç dökülmesi gerçekleşir. Erkeklerde ise genetik faktörler ve testosteron hormonunun çok yüksek düzeyde olması saç dökülmesine neden olmaktadır.

Saç Dökülmesi Nasıl Önlenir?

Saç dökülmesi günlük beklenen kaybın ötesindeyse dökülmenin nedenlerinin doğru saptanması açısından uzman bir dermatoloğa görünmek önem arz etmektedir.

Bunların dışında saç derinizle uyumsuz şampuanda dökülmeye neden olmaktadır; saçlarınız kuru ise kullanmanız gereken şampuan nemlendirecek ve yağlandıracak özellikte olmalıdır. Ayrıca sağlıklı ve düzenli beslenme alışkanlıkları edinerek gerekli vitaminlerin alınması, eksik hormonların takviyesinin sağlanması saç dökülmesini azaltacaktır.

Tüm bunların yanında geliştirilen saç teknolojisi ile dökülmenin şiddetine göre ilaç tedavisi, PRP Tedavisi, mezoterapi ve saç ekimi gibi çok yönlü tedavi yöntemleri geliştirilmiştir.

Saç Ekimi Nedir?

Kişilerin cilt tipine ve dökülmenin nedenine göre uygulanan tedavi yöntemleri değişkenlik göstermektedir. Uygulanan tedavi yöntemleri arasında saç ekimi; çoğunlukla iki kulak arkasında kalan ensenin üstündeki bölgeden veya vücudun farklı bölgelerinden alınan saç köklerinin kaybın yaşandığı bölgeye nakledilmesiyle gerçekleşmektedir.

Çoğunlukla estetik operasyon olarak adlandırılan saç ekim işlemi sadece FUT metodunda cerrahi müdahale gerektirmektedir.

Uzman doktorlar tarafından yapılan bu işlemde; başın tepe noktasında ve alında açılan boşluklar vücudun diğer bölgelerinden alınan daha güçlü kıl köklerinin tek tek ayrıştırılarak lokal anestezi ardından alıcı bölgeye transfer edilmesidir.

Saç Ekimi İşlemi Ne Kadar Sürer

Ortalama 4 ila 6 saat süren bu operasyon acısızdır ancak işlemden sonra hafif bir ağrı oluşabilir. Saç ekiminden 14 gün sonra saçlar dökülecek ancak saç kökleri sabit kalarak deriye yerleşecektir. 4-6 ay arasında yeni saçlar sağlıklı bir şekilde uzamaya başlayacaktır.

Saç Ekiminde Kullanılan Yöntemler

1-FUT (Foliküler Ünite Transplantasyonu) Yöntemi

Saç ekiminde en eski yöntem olan Fut yaklaşık 30 yıldır uygulanan bir tekniktir. Kafanın arkasından yani donör bölgeden büyük bir saçlı deri bölgesi kesilerek alınır, bu alan dikişle kapatılır. Alınan bu deri parçası da kesilerek greftler toplanır. Yara ve iz oluşturması gibi dezavantajlı yönlerinden dolayı ve ayrıca saç teknolojisinin ilerleyişiyle bulunan diğer tekniklerden ötürü günümüzde bu yöntem kullanılmamaktadır.

2-FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) Yöntemi

Çok daha güncel bir metot olan FUE yönteminde cerrahi işlem gerçekleşmez dolayısıyla operasyondan geriye herhangi bir iz kalmaz. Normal şartlarda ense bölgesinden ve yetmemesi durumunda (bazı durumlarda vücudun farklı bölgelerinden) teker teker alınan kıl köklerinin alıcı bölgeye transfer edilmesi ile gerçekleşir.

FUE’de herhangi bir yara izi olmaz ve FUT’un aksine hasta operasyondan hemen sonra bile sosyal hayatına kaldığı yerden devam edebilir.

Ekim işleminde en önemli noktalardan birinin de ekilecek saç kökünün kişinin cilt tipiyle en uyumlu olacak şekilde belirlenmesidir. Bu yöntem ile donör bölgede yoğun saç olan yerlerden çok, seyrek olan yerlerden daha az sayıda greft alarak ekilen saç sayısı maksimize edilir.

FUE saç ekiminin 2. aşamasında saç ekiminin yapılacağı alana kanallar açılır. Bu kanalların açılması en önemli aşamadır, kanalların açılış yönü kanalların sıklığı saç ekiminin başarısını belirler. Sık kanal açılması sık ve çok daha doğal bir sonuç ortaya koyar.

3. aşamada ise alınmış kökler birer birer açılan kanallara yerleştirilir.FUE saç ekimi ile DHI arasındaki farklar nelerdir?

3-Safir FUE Saç Ekimi

Safir cevherinden üretilen keskin uçlu kalemlerle uygulanan çok daha güncel bir tekniktir. Safir FUE saç ekimi tekniğinde açılan kanalların yaratacağı tahribat minimumda tutularak iyileşme süresi ve verimlilik en üst seviyede tutulur.

Keskin safir uçlu bıçakların açtığı kanallar çok daha küçük olduğu için doku deformasyonu da hafif olacaktır.

Safir saç ekimi donör alandan alınan greftlerin safir uçlu bıçakların açacağı kanallara teker teker ekilmesi işlemidir. Her ekim işleminde olduğu gibi safir FUE saç ekiminde de sonucu belirleyen donör alandaki saç rezervinin yoğunluğudur.

Safir saç ekimi, FUE metodu ile aynı olup tek fark ekim sırasında kullanılan safir keskidir, bundan dolayı safir FUE saç ekimi şeklinde adlandırılır.

4-DHI Saç Ekimi (Doğrudan Saç Ekimi)

DHI saç ekimi doğrudan saç ekimi anlamına gelir ve FUT ve FUE’ye kıyasla işlevsel farklılığı vardır. FUE yöntemindekine benzer şekilde donör alandan kökler birer birer toplanır. Bu yöntemde; alınmış kökler choi adlı medikal kalemin içerisine birer birer yerleştirilir. Bu yöntemde, kanal açmak için ayrı bir süreç uygulanmaz. Kanal açmak ve ekim işlemi aynı anda uygulanır. İçinde kök olan choi kalemi ekilecek alana girer, kalemin özel mekanizması sayesinde kalemin içindeki kök ekim alanına bırakılır, bu şekilde ekim tamamlanmış olur.

Uygulamadaki amaç; saç ekiminde kaliteyi en üst seviyeye çıkarmak, gür ve canlı bir görünüm sağlamak, hastanın görünümünde bir değişikliğe gitmeden sosyal hayatına dönüşünü hızlandırmaktır.

5-Safir FUE & DHI Kombin Saç Ekimi

Safir FUE & DHI kombin saç ekimi, Safir FUE tekniği ile DHI tekniğinin birleşimidir. Bu tekniklerin birlikte uygulanması ile iki tekniğin de avantajlı taraflarının operasyona yansıtılması amaçlanmıştır.

Safir FUE & DHI kombin saç ekimi , ilk kez İstanbul Vita’nın uyguladığı modern bir tekniktir. İstanbul Vita saç ekim merkezi, Safir FUE & DHI kombin saç ekimi uygulayarak saç ekiminde başarı oranını arttırmıştır. Safir FUE ve DHI tekniğinin birleştirilmesiyle bu teknikte saç büyümelerinin daha doğal ve yoğun olması sağlanmıştır. Bu teknikte doku hasarı daha az ve iyileşme süresi daha kısadır.

 • Daha doğal ve daha yoğun görüntü
 • Daha kısa operasyon süresi (standart bir DHI operasyonuna göre)
 • Maksimum greft ekimi

6-Robotik Saç Ekimi

Saç ekimi teknolojilerinde gelinen noktalardan biri de robotik saç ekim yöntemidir. Bu yöntem FUE ile neredeyse aynı olup tek farkının toplama işleminin robotlar tarafından yapılmasıdır. Böylece hız açısından zaman kazanılmış olup saç foliküllerinin daha sağlıklı bir formda kalmaları sağlanır.

Robot teknolojisi sistemiyle ekim sırasında operasyon kalitesi en üst seviye de kalırken, kıl kökleri daha net gözlemlenir, toplama işlemi çok daha seri bir şekilde gerçekleşir.

Robotik Saç Ekimi Nedir?

Robotik saç ekimi  sistemi 3B olarak isimlendirilir; bilgisayar, işlemin gözlemlenmesi için monitör, saç köklerinin toplanmasını sağlayan mekanik kol ve bir delme mekanizmasından meydana gelir. Bu mekanizmalar ile ekim operasyonu kademe kademe gerçekleşir.

İlk aşamada kaybın yaşandığı bölge çeşitli açılardan fotoğraflanarak bilgisayar ortamına aktarılır, sanal ortamda 3 boyutlu hale getirilen görüntüler uzmanlar tarafından derinlemesine incelenir.

İkinci aşamada aynı işlem bu sefer de donör bölge için tekrarlanır. 3 boyutlu fotoğraflar ile saç köklerinin en yoğun olduğu bölge saptanır ve ne kadar sayıda greft toplanacağı netleştirilir. Ayrıca bu aşamada saçların çıkış açısı ve robotik cerrahinin deriye kaç derecelik açılarla girmesi gerektiği saptanır.

Üçüncü ve son aşamada ise donör bölgeden elde edilen görüntüler ile robotik sistem konumlandırılarak kıl köklerinin donör alandan çıkarılması işlemine başlanır. Toplama işleminin sonucunda robotik sistem yerini FUE tekniğinde olduğu gibi manuel tekniğe bırakarak greftler alıcı bölgeye teker teker ekilir.

Afro Saç Ekimi

Saç dökülmesi yoğunlukla beyazlarda gözlense de oldukça sık saç yapısına sahip olan Afrikalı halklarda da bu durum yaşanmaktadır. Afro saç ekimi oldukça zor bir operasyon olmasına rağmen Türkiye saç ekimi bu konuda da oldukça başarılı sonuçlar elde etmektedir.

Afrikalı halkların saçları çok gür ve kıvırcık yapıda olduğu için traksiyon alopesi rahatsızlığıyla daha sık karşılaşırlar. Özellikle Afrika saç örgüsü, rasta ve saçı son derece sıkan saç bağlama teknikleri saçların köklerinin zayıflamasına ve yoğun kaybına neden olur. Bundan dolayı saç ekimine seyrek ve ince yapıdaki saçlara sahip olan Avrupalı haklar başvurduğu kadar yoğun ve sık saç yapısına sahip olan Afrikalı halklar da aynı oranda başvurmaktadır.

En yoğun olarak Afrikalı siyahi kadınlarda rastlanan traksiyon alopesi ve santrifüj sikatrisyel alopesi gibi saç hastalıkları bazen saçların geri dönüşsüz dökülmesine neden olurken bazen saç yapısı incelerek uzamaya devam etmektedir.

Bu gibi durumlarda tedavi yöntemi olarak uygulanan saç ekimi tamamiyle dökülen bölgelere ekim yapılarak saçların yeniden uzamasını hedeflemektedir.

Saç Ekimi Sonrası

Saç Ekimi Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Saç ekimi sonrası saçların serbest bırakılması, saç köklerini yormayacak saç stillerinin kullanılması traksiyon alopesi ile savaşmakta en etkili yoldur. Saçların deforme olmaması için at kuyruğu gibi yöntemleri tercih etmemek, saç düzleştirici, fön vb. uygulamaları yılda 4 defadan fazla olmayacak şekilde uygulamak önerilmektedir.

Ameliyat Öncesi ve Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Öncesi:

 • Özellikle operasyon öncesinde alkol, kafein ve asitli içecekler tüketilmemeli, iyileşme sürecini etkilediği için operasyon sonrasında da bu perhize devam edilmelidir.
 • Bu süreçte kanın pıhtılaşmasını ağırlaştıracak herhangi bir ilaç vb. hiçbir uyarıcı kati suretle kullanılmamalıdır.
 • Saça herhangi bir kozmetik ürünü kullanılmamalıdır.
 • Operasyon sonrası ekim yapılan bölgeye çok dikkat edilmeli ve sırt üstü yatılmalıdır. 14 gün sonunda kritik süreç atlatılsa da tedavi süreci halen devam etmektedir.
 • Bu süre içinde terlemeye neden olacak aktivitelerden ve spordan kaçınılmalıdır çünkü terleme ile kökler zarar görebilirler.
 • Sauna, hamam ve solaryum gibi yoğun ısıya maruz bırakan aktivitelerden kesinlikle kaçınılmalıdır. İşlem gören bölge güneşten korunmalıdır.
 • İşlem sonrası araba kullanımı kesinlikle tavsiye edilmez,
 • Operasyonu izleyen süreçte ödem ve ağrı görülebilir. Bunun için doktor kontrolünde ağrı kesiciler kullanılmalıdır,
 • Ekim işleminden sonra yeni saçların çıkması 3. ayda %30, 6. ayda %60 ve 1. yılda %100’lük bir sonuç vermektedir. Ancak saçların ne kadar gür olacağı, ne kadar uzayacağı yaş, cinsiyet, kalıtsal özellikler ve yaşam tarzına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir,
 • İşlem sonrası deride kabuklanma görülebilir ve bu çok normaldir,
 • Operasyondan sonraki bir aylık süreç içinde saçlar kaynamaya başlayacaktır, saçları yıkama sürecinde doktorun talimatları dinlenmeli ve önerdiği ürünler kullanılmalıdır.

Sağlıklı Saçlara Sahip Olmak İçin Yapılması Gerekenler

 • Protein odaklı, düzenli bir beslenme edinilmelidir, 
 • Magnezyum, çinko, folik asit, protein ve B12 vitaminlerinin düzenli ve dengeli bir şekilde alınmasına dikkat edilmelidir,
 • Sigara, alkol ve yoğun kafein tüketiminden uzak durulmalıdır,
 • Ayrıca stres ve kaynaklarından kaçınılmalı, aktif-sportif bir yaşam edinilmelidir.
 • Uyku düzeninin belli bir dengede ve bünyeyi zinde tutacak şekilde ayarlanmasının saç sağlığı üzerinde etkili olduğu bilinmektedir.

Alternatif Saç Tedavi Yöntemleri

PRP (Platelet Rich Plazma) Saç Tedavisi Nedir?

PRP saç tedavisi 2009 yılında geliştirilen, kişiden alınan kanın birtakım işlemlerden geçirildikten sonra, operasyon gerektiren alana enjekte edilmesiyle gerçekleşen ileri teknoloji yöntemidir.

Zayıf, seyrek ve kuru saç yapısına sahip kişilerin saçlarını eskisi gibi canlı ve güçlü hale getirmek için uygulanır. Kişinin kanıyla sağlanan formül saçlı deriye uygulanarak saç köklerinin iyileştirilmesi amaçlanır. Sadece birkaç seans sonunda bile faydalarını göstermeye başlayan PRP ile saç dökülmesi durur ve eski yeni saçlar çıkmaya başlar.

Saç Mezoterapisi Nedir?

PRP gibi Mezoterapi de vitamin, mineral ve aminoasit içeren karışımların saçlı deriye uygulanması yöntemidir. Ancak aralarındaki fark PRP’de hazırlanılan formül kişinin kendi kanıyla elde edilirken, Mezoterapi klasik formüllerle hazırlanır.

Bu yöntemle hazırlanan bileşen saç derisine yerleşir ve saç kayıplarını engelleyerek saçın daha güçlü bir forma kavuşmasını sağlar.

Günümüzde saçlarımız; çevre kirliliği, yoğun stres ve dengesiz uyku-beslenme düzeninden kaynaklı olarak kirlenir, canlılığını ve parlaklığını kaybeder.

Bu noktada devreye giren Mezoterapi ile saça yeterli oranda oksijen, vitamin-mineral ve aminoasitler takviye edilerek çok kısa seanslardan sonra iyileştirme sağlanır.

İlaç Tedavisi

Saç dökülmesinin önüne geçmek için kullanılan diğer bir yöntemde FDA onaylı ilaçlardır. Bu tarz bir ilaç tedavisi doktor kontrolünde uygulanır; incelerek kopan ve başlangıç aşamasında olan dökülme için son derece faydalı bir tedavi yöntemidir.

 • Saç kökü sayısı güçlenir ve artar
 • Zayıflamış saç telleri kalınlaşır
 • Saç dökülmesinin önüne geçer

Başın tepe ve ön bölgelerinde meydana gelen kayıplar için ilaç tedavisinin faydası çok düşüktür. Bu tarz dökülmelerde saç kökü hücreleri öldüğü ve gözenekler kapandığı için ilaç tedavisi sonuçsuz kalır. Saç ekim tedavisi bu tarz dökülmeler için geliştirilmiştir.

Enseden Alınan Kıllar Tekrar Çıkar mı?

Şimdi sırada müşteriler tarafından en çok merak edilen ve sık sık sorulan sorulardan biri, ekim işleminden sonra donör bölgedeki saçlar tekrar çıkar mı?

Bu soru doktorları çoğunlukla şaşırtır ve donör bölgenin doğru ölçülmesinin; herhangi bir greft kaybına neden olmayacak şekilde tespit edilmesinin ciddiyetini kendilerine hatırlatır.

Zaman içinde doktorlar, internette yayılan ve hatta mitler oluşturan donör bölge hakkındaki söylentileri öğrendiler. Hal böyle olunca hastaların imkansızı beklemesine şaşırmamak gerek.

Ve işte bu önemli sorunun cevabı; maalesef donör alandan edinilen saçlar kökleriyle beraber alındıkları için bu bölgede tekrar saç çıkması olanaksızdır.

Hatta çoğu zaman ense bölgesindeki saçların seyrek ve zayıf olduğu durumlarda ekim işlemi yapılamıyor. Tepe noktasının ve yanların güçlendirilmesi için ensede ki saçların en önce kendi bölgelerini karşılayabilmeleri gerekiyor.

Şeker Hastaları Saç Ekimi Yapabilir Mi?

Ekim işlemi birçok insanda başarılı bir şekilde gerçekleşmektedir ancak, şeker hastalarında bu işlemin sonuçlarının başarılı olması hastalığın ne aşamada olduğuna ve kontrol altında olmasına bağlıdır.

Diyabet hastalığı Tip 1 ve Tip 2 olmak üzere iki aşamadan oluşur. Kan dolaşımındaki dengesizliklerin ve yüksek şeker oranının hormonların yanlış veya eksik salgılanmasına neden olması saç dökülmesine de dolaylı olarak yol açar.

Dolaşım sistemindeki bozukluklar nedeniyle vücuttaki tepe noktalara (el, ayak, baş gibi) yeterli kan ulaşamaz ve saçların uzamasından sorumlu hormonlar kandaki besinleri alamadıkları için saç kökleri zayıflar ve yoğun bir şekilde dökülmeye başlar.

Diyabet hastalarının saç nakli istemeleri durumunda göz önünde bulundurulması gereken ve doktora danışılması gereken hususlar şu şekildedir:

 • Kan şekeri seviyeniz ne aşamada?
 • Saç ekimi operasyonu kan şekeri ve hormonları ne yönde etkiler?
 • Ekim işleminden sonra diyabet yaraların iyileşmesine nasıl etki eder?
 • Diyabetin saç dökülmesine ne derece etkisi var?
 • Diyabetin kan dolaşımı ve bağışıklık sisteminizde ne seviyede bir etkisi var?

Saç Ekimi Klinik Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler!

Türkiye saç ekimi merkezleri genel itibariyle alanında uzman estetisyenler tarafından yönetiliyor olsa da merdiven altı işletmelerin varlığından haberdar olmak ve son derece dikkatli davranmak gerekmektedir.

İstanbul saç ekimi yapan hastaneler araştırılırken göz önünde bulundurulması gerekenler öncelikle:

 • Kliniğin yetki sertifikası ve uzman doktor belgesi,
 • Estetisyen doktorun bu alanda ne derece tecrübeli olduğu,
 • Önceki hastaların klinik hakkındaki düşünceleri ve yorumları,
 • Tedavi öncesi ücretsiz muayene ile size uygun tedavi için nasıl bir yol izleyeceklerini anlatmaları,

İstanbul Vita saç ekim merkezi olarak hizmet veren Medicana Ataşehir saç ekim merkezi teknolojik altyapısı, hasta odaklı hizmet anlayışı, uzman kadrosu sayesinde saç ekimi yaptırmak isteyen hastalara kaliteli bir hizmet sunmaktadır. Ataşehir saç ekim merkezleri arasında benzerlerinden ayrılan Medicana Ataşehir saç ekim merkezi üst düzey sağlık hizmeti anlayışıyla çalışmaktadır. 

İstanbul Vita saç ekim merkezi olarak siz değerli müşterilerimizi en gelişmiş teknolojimizle ve alanında uzman doktorlarımızla saç ekimi için kliniklerimize davet ediyoruz.